Deze week extra aandacht voor sporten en bewegen voor mensen met een beperking.

Dit is de week van het Aangepast Sporten!

Danscentrum Artistique in Emmeloord start met een dans- en theatergroep voor jongeren met een lichtverstandelijke beperking of gedragsproblemen en bowlingvereniging Espel is begonnen met G-bowlen. In de gemeente Noordoostpolder komen nieuwe initiatieven voor bewegen voor mensen met een beperking steeds meer van de grond.

Van 6 tot en met 12 november is het de week van het Aangepast Sporten in Flevoland. In deze week wordt in de provincie extra aandacht besteed aan sport en bewegen voor mensen met een beperking. Aangepast sporten kent uitdagingen. Vinden en opstarten van passend aanbod en betaalbaarheid en toegankelijkheid van aangepast sporten zijn onderwerpen, die veel ondersteuning vragen. Regionale samenwerking is van groot belang.

Inclusiviteit

In Flevoland worden daarom diverse activiteiten georganiseerd om te stimuleren, dat mensen met een beperking kunnen gaan bewegen. Zo zijn er trainingen voor professionals over inclusiviteit en diversiteit, worden inspiratiesessies gegeven over verschillende soorten beperkingen en zijn er open dagen om kennis te maken met verschillende sporten.
De beweegcoaches van welzijnsgroep Carrefour vinden het belangrijk dat er zoveel mogelijk sport- en beweegaanbod is voor inwoners, die extra aandacht nodig hebben. ‘We willen graag meedenken in het opzetten van nieuw aanbod en het behouden van bestaand aanbod’, zegt Friso Bakker, buurtsportcoach voor aangepast sporten. ‘Tijdens de Avond van de Sport hebben we samen met Sportservice Flevoland een netwerkbijeenkomst georganiseerd. Het thema was ‘inclusie en diversiteit’, om organisaties en verenigingen te inspireren sport en bewegen aan te bieden voor iedere doelgroep.’

G-korfballers

De gemeente Noordoostpolder kent al aanbieders, die sport en bewegen organiseren voor mensen met een beperking. De G-korfballers van KV Emmeloord wonnen onlangs de prijs voor Sportploeg van het Jaar met een beperking. Volleybalvereniging Vovem ’90 heeft een aangepast aanbod en er is het maatjesproject Super COOL! waarbij verschillende sporten worden beoefend.

Nieuwe initiatieven komen steeds meer van de grond. Zo gaat danscentrum Artistique starten met een dans- en theatergroep voor jongeren, die wat extra’s nodig hebben. De lessen zijn voor jongeren voor wie de reguliere groepen te groot of te druk zijn. Ook in Espel is er nieuw aanbod voor mensen met een beperking. De plaatselijke club is gestart met G-bowlen. Onder deskundige begeleiding kunnen G-sporters leren de grondbeginselen van bowlen onder de knie te krijgen.

Al het sport- en beweegaanbod is te vinden op www.unieksporten.nl. Wil je meer weten? Neem contact op met Friso Bakker, friso.bakker@carrefour.nu.

 

Sportverslaggever De Noordoostpolder. Medeorganisator Avond van de Sport. Lid regiegroep lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Noordoostpolder.