Waar kun je als sport- of beweegaanbieder budget voor aanvragen?

Heb jij een plan, idee of activiteit die past binnen een van de ambities? Dan kom jij als sport- en beweegaanbieder misschien in aanmerking voor budget. Het sport- en beweegakkoord Noordoostpolder richt zich op drie ambities:

Inclusie en diversiteit
Iedere inwoner van Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen!
Vitale sportaanbieders
Sport- en beweegaanbieders klaar voor de toekomst. In samenwerking met onder andere scholen en bedrijven maken sporten beweegaanbieders zich klaar voor de toekomst. Sportverenigingen werken aan een gezonde en toekomstbestendige vereniging. Zij versterken hun positionering in de samenleving.
Van jongs af aan vaardig in bewegen
Meer kinderen worden jong vaardig in bewegen en blijven voldoende bewegen. Meer jongeren nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten. 

 

Hoe kun je meedoen?

Als sport- en beweegaanbieder kon u tot 25 maart 2024 budget aanvragen.

De aankomende deadlines voor het doen van een aanvraag zijn als volgt:
Deadline 2: Aanvragen tot 27 mei – Regiegroep overlegt op 4 juni
Deadline 3: Aanvragen tot 7 November – Regiegroep overlegt op 14 November 

Budget aanvragen

 

Ik heb mijn aanvraag ingediend. En nu?

Na de sluitingsdatum bespreekt de regiegroep alle binnengekomen aanvragen. De regiegroep bestaat uit een afvaardiging van deelnemers aan het lokaal sport- en beweegakkoord. Binnen drie weken na de sluitingsdatum ontvang je bericht over je aanvraag.