Waar kun je als sport- of beweegaanbieder budget voor aanvragen?

Heb jij een plan, idee of activiteit die past binnen een van de ambities? Dan kom jij als sport- en beweegaanbieder misschien in aanmerking voor budget. Het sport- en beweegakkoord Noordoostpolder richt zich op drie ambities:

Hoe kun je meedoen?

Als sport- en beweegaanbieder kun je in bepaalde periodes budget aanvragen door het aanvraagformulier in te vullen.

Ik heb mijn aanvraag ingediend. En nu?

Na de sluitingsdatum bespreekt de regiegroep alle binnengekomen aanvragen. De regiegroep bestaat uit een afvaardiging van deelnemers aan het lokaal sport- en beweegakkoord. Binnen twee weken na de sluitingsdatum ontvang je bericht over je aanvraag.

Waar kun je als sport- of beweeg­aanbieder budget voor aanvragen?

Heb jij een plan, idee of activiteit die past binnen een van de ambities? Dan kom jij als sport- en beweegaanbieder misschien in aanmerking voor budget. Het sport- en beweegakkoord Noordoostpolder richt zich op drie ambities:

  • Inclusief sporten en bewegen
    Iedere inwoner van Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen!
  • Vitale sport- en beweegaanbieders
    Sport- en beweegaanbieders klaar voor de toekomst. In samenwerking met onder andere scholen en bedrijven maken sporten beweegaanbieders zich klaar voor de toekomst. Sportverenigingen werken aan een gezonde en toekomstbestendige club. Zij versterken hun positie in de samenleving.
  • Van jongs af aan vaardig in bewegen
    Meer kinderen worden jong vaardig in bewegen en blijven voldoende bewegen. Meer jongeren nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten.