Organisatie

Per ambitie zijn werkgroepen, ook wel netwerkgroepen genoemd, gevormd. Zij zijn nauw betrokken bij de uitvoering van de acties in het lokaal sport- en beweegakkoord.
Daarnaast is een regiegroep samengesteld. De regiegroep is een afvaardiging uit de drie netwerkgroepen en is verantwoordelijk voor het succes van het akkoord. De regiegroep is een brede afspiegeling van de betrokken partijen en behandelt de binnengekomen budgetaanvragen.

De regiegroep bestaat uit:

Ronald LamsmaCoördinator
Celine BinnenmarsGemeente Noordoostpolder, penningmeester
Bart MaljersBeweegcoach Carrefour, vertegenwoordiger sport
Tom SloetjesAdviseur Lokale Sport, vertegenwoordiger sport
Kees de MunnikRabobank, vertegenwoordiger bedrijfsleven
Marcel JagersmaDirecteur Bosbadhal, vertegenwoordiger intentieverklaarders
Jan Willem vd WalBestuurslid, vertegenwoordiger namens de dorpen
René LangeslagTriade; vertegenwoordiger namens de aangepaste sporten