Lokaal sport- en beweegakkoord

In 2018 is het Nationaal Sportakkoord gesloten om inwoners te stimuleren (nog meer) te sporten en bewegen. In oktober 2019 is in de Noordoostpolder een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. In het akkoord staan afspraken over het optimaliseren van sport en bewegen in de Noordoostpolder.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport stelt hiervoor budget beschikbaar. Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sport- en Beweegakkoord is geen gemeentelijke subsidie, maar een aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In oktober 2019  is in de Noordoostpolder een start gemaakt om te komen tot een Lokaal Sport- en Beweegakkoord. Betrokken inwoners en partijen rondom sport en bewegen in de Noordoostpolder stelden samen het Lokaal Sport- en Beweegakkoord Noordoostpolder op. Denk hierbij aan sport- en beweegaanbieders, onderwijs, gemeente, maatschappelijke partners (zorg/welzijn) en het bedrijfsleven. Het doel? Dat iedereen in Noordoostpolder kan meedoen aan sporten en bewegen! In het akkoord staan afspraken over het optimaliseren van sport en bewegen in de Noordoostpolder.

Samen voor een leven lang sporten en bewegen in Noordoostpolder!

Betrokken inwoners en partijen rondom sport en bewegen in de Noordoostpolder stelden samen het Lokaal Sport- en Beweegakkoord op. Het doel? Dat iedereen in Noordoostpolder mee kan doen aan sporten en bewegen! Hieronder vind je de belangrijkste onderdelen uit het akkoord.

Voorop staat dat

  • Iedereen plezier beleeft aan sporten en bewegen;
  • Iedereen veilig kan sporten en bewegen;
  • Sporten en bewegen voor iedereen toegankelijk is;
  • Het bijdraagt aan de gezondheid.

Wat zijn de belangrijkste ambities?

Inclusief sporten en bewegen

Iedere inwoner van Noordoostpolder kan deelnemen aan sport en bewegen!
Belangrijkste acties

Sport- en beweegaanbieders klaar voor de toekomst

In samenwerking met onder andere scholen en bedrijven maken sport- en beweegaanbieders zich klaar voor de toekomst. Sportverenigingen werken eraan om een gezonde en toekomstbestendige club te worden. Ze versterken hun positie in de samenleving.
Belangrijkste acties

Van jongs af aan vaardig in bewegen

Meer kinderen worden jong vaardig in bewegen en blijven voldoende bewegen. Meer jongeren nemen deel aan sport- en beweegactiviteiten.
Belangrijkste acties