De vijf onderscheiden inwoners van de Noordoostpolder (met bloemen), wethouder Van Amersfoort (links) en Bart Maljers van Carrefour.

Wethouder: ‘Jullie doen fantastisch werk!’

Wethouder René van Amersfoort heeft vorige week Grote Mensen-spelden uitgereikt aan vijf inwoners van de Noordoostpolder, die zich met passie inzetten voor een gezondere leefomgeving voor de jeugd. ‘Grote Mensen en ouders moeten het voortouw nemen. Bedankt voor de inzet, ga zo door. Jullie doen fantastisch werk.’

Zorg- en sportdiëtiste Marjolijn Bakker, versondernemer Johan Hoekstra, schooldirecteur Henk Orsel, Elize Wijnsma van Stichting Kinderopvang Noordoostpolder en Oene Venema, ex-voorzitter van KV Emmeloord, zijn de vijf mensen, die in het zonnetje werden gezet. De onderscheiding is een beloning voor het bijdragen, vanuit de eigen expertise, aan de doelen van JOGG-gemeente Noordoostpolder én dient ter inspiratie voor Grote Mensen, die zich nog niet inzetten voor het grote doel ‘gezonde jeugd, gezonde toekomst’. Van 10 tot 15 juni is weer de Week voor de Gezonde Jeugd, waarin extra aandacht voor dit onderwerp is.

Overgewicht

Bart Maljers, beweegcoach van welzijnsorganisatie Carrefour, benadrukte nog eens het grote belang van een gezonde leefomgeving voor de jeugd. ‘Landelijk gezien daalt het aantal kinderen en jongeren met overgewicht, maar de cijfers over ernstige gevallen van overgewicht laten juist een stijging zien.’ Hij bedankte het vijftal voor hun grote bijdrage en zei dat er meer Grote Mensen nodig zijn om de leefomgeving van jongeren te veranderen. De wethouder, met sport en bewegen in zijn portefeuille: ‘Die verandering komt niet vanuit de kinderen zelf, daar moeten we met z’n allen voor zorgen. We hebben nog een lange weg te gaan.’

Gezond eten

Henk Orsel deed uit de doeken hoe zijn basisschool, De Floreant uit Luttelgeest, een bijdrage levert aan een gezondere leefomgeving voor de jeugd. ‘Er is op onze school veel aandacht voor sport en bewegen. Twee uur sporten per week onder leiding van bevoegde sportleerkrachten is verplicht. Aan de scholierencross en het schoolvoetbal meedoen wordt gestimuleerd. We vinden het belangrijk de kinderen uit te dagen. We verwachten een beker en dat lukt altijd, ha, ha.’ Verder stimuleert de school ouders hun kinderen gezond eten mee te geven en krijgen de leerlingen gesponsord en gesubsidieerd fruit. De veelgebruikte, multifunctionele pannakooi maakt het verhaal compleet.

Harry de Ridder

Sportverslaggever De Noordoostpolder. Medeorganisator Avond van de Sport. Lid regiegroep lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Noordoostpolder.