Foto: Leah Wanders.

Natte Gymles in Bosbad krijgt een vervolg

Zwembad het Bosbad in Emmeloord introduceerde vorig jaar de Natte Gymles met steun van het Lokaal Sport- en Beweegakkoord. De pilot van vier weken wordt vervolgd onder de naam NOP Zwemexperience.

In vier weken maakten kinderen van SWS De Floreant en OBS Roderik van Voorst kennis met Aquasporten, survivaltechnieken (zwemmend redden), wedstrijdzwemmen en waterpolo. De pilot was een groot succes en krijgt nu dankzij de gemeente een vervolg onder de naam NOP Zwemexperience. Ook in de verlengde pilot, waarin meer scholen kennis kunnen maken met de Natte Gymles werkt het Bosbad samen met Reddingsbrigade Noptunus en Zwem- en polovereniging ZIGNEA.

Laagdrempelig

De NOP Zwemexperience is een laagdrempelige manier om kinderen in het water in beweging te brengen. Vroeger stond bij het schoolzwemmen het leren zwemmen centraal. Bij de NOP Zwemexperience werken de kinderen juist op een onbewuste (speelse) manier aan hun motorische ontwikkeling en worden zowel de zwemvaardigheid als de zwemveiligheid gestimuleerd.

Vanaf 1 mei kunnen geïnteresseerde basisscholen in de Noordoostpolder hun groepen 5 en 6 aanmelden bij het Bosbad. Het aantal scholen dat kan deelnemen is beperkt. Bij de plaatsing wordt rekening gehouden met een evenredige verdeling tussen de scholen in de dorpen en in Emmeloord. Voor de dorpen is busvervoer beschikbaar. De leerlingen uit Emmeloord komen zoveel mogelijk lopend of per fiets.

Bron: De Noordoostpolder.

 

Sportverslaggever De Noordoostpolder. Medeorganisator Avond van de Sport. Lid regiegroep lokaal sport- en beweegakkoord gemeente Noordoostpolder.