Aanvraag budget lokaal sport- beweegakkoord

Hoe gaat het in z’n werk?

De regiegroep Lokaal Sport- en beweegakkoord Noordoostpolder kent budgetten toe. Deze regiegroep bestaat uit een afvaardiging (één persoon per organisatie) van sportvereniging, bedrijfsleven, beweegcoach, adviseur lokale sport, zorg- en welzijn en de gemeente.
Voor de verdeling van het uitvoeringsbudget kunnen twee soorten aanvragen ingediend worden:     

Aanvragen vanaf € 500 tot € 1.500
Aanvragen boven € 1.500 en met een maximum van € 5.000. Hierbij gaat het om een samenwerking tussen minimaal twee partijen.

Is je aanvraag meer dan € 5.000?
Neem dan eerst contact op met sportakkoord@noordoostpolder.nl 

Voorwaarden voor budget

Aanvragen die aan onderstaande punten voldoen, nemen we niet in behandeling:

Aanvragers zonder KvK-nummer;
Aanvragen die een bijdrage vragen voor eten en drinken;
Aanvragen voor een bijdrage in zaalhuur voor reguliere trainingen en competities;
Aanvragen die niet toekomstbestendig zijn (niet zonder een structurele bijdrage vanuit het sportakkoord door kunnen gaan);
Aanvragen voor meer dan € 1.500 die bedacht zijn door één sportaanbieder en die geen duidelijk draagvlak hebben;
Meerdere aanvragen voor hetzelfde plan, project of de activiteit in één jaar.

Het beschikbaar gestelde uitvoeringsbudget voor het Lokaal Sport- en beweegakkoord is geen gemeentelijke subsidie, maar een aanjaagbudget vanuit het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Voor deze aanvraagperiode is in totaal € 30.000 beschikbaar.

Beoordeling

De leden van de regiegroep beoordelen of de aanvraag voldoet aan de ambities benoemd in het Lokaal Sport- en beweegakkoord. Wanneer de aanvraag niet door alle leden wordt ondersteund, kan stemming plaatsvinden.

Om te komen tot een zorgvuldige, onpartijdige afweging, wordt de aanvraagprocedure begeleid door de sportformateur. De sportformateur is onafhankelijk en zorgt voor gelijkwaardigheid van alle sportaanbieders in Noordoostpolder. Op deze wijze waarborgen we dat het hele bestedingsproces van het budget op een verantwoorde wijze plaatsvindt.